BRCGS

Meer informatie over

BRCGS

BRCGS, Brand Reputation through Compliance Global Standards biedt een reeks normen, waaronder de BRCGS for Food Safety, die een kader biedt voor het beheer van voedselveiligheid en kwaliteit in de hele voedselvoorzieningsketen. Deze GFSI-erkende norm omvat gebieden zoals betrokkenheid van het senior management, gevarenanalyse en risicobeoordeling, beheerssystemen voor voedselveiligheid en kwaliteit, sitenormen en productcontrole.