Advies

Organisaties die stappen willen zetten in het verbeteren van de kwaliteit en de efficiëntie van processen, die een certificering voorbereiden of die na een inspectie de nodige aanpassingen willen doorvoeren, zijn bij Hollandsch AdviesHuys aan het goede adres. We hebben een schat aan ervaring in huis die we graag met u delen en voor u willen inzetten.  

Bij een eerste kennismaking inventariseren we de wensen en behoeften van de organisatie en nemen we graag bij u een kijkje. Het adviestraject is volledig maatwerk waarin we gezamenlijk optrekken. Natuurlijk doen we vooraf een inschatting van de kosten en maken we een planning. Vanuit Hollandsch AdviesHuys houden we de doelen en vorderingen in de gaten en sturen we bij wanneer nodig.