Interne audits

Vanuit Hollandsch AdviesHuys voeren we interne audits, leveranciersaudits en pre-audits uit op het gebied van ISO-standaarden, BRCGS en IFS. Hiermee checken wij of de processen binnen de organisatie voldoen aan de eisen van de standaard en relevante wetgeving en of ze efficiënt en effectief geïmplementeerd zijn.  

Het doel van Interne audits? Bestaande risico’s en nieuwe kansen inventariseren. Voldoen we eigenlijk wel aan de eisen en wensen die we zelf hebben uitgesproken en aan de normen vanuit de standaard en/of regelgeving? De interne audit is idealiter de start van een verbetertraject.  

Leveranciersaudits

Bij leveranciersaudits brengen we in beeld of de partij waaraan je activiteiten uitbesteedt, voldoet aan de afspraken die je hebt gemaakt. Juist door de schakels in de toeleveringsketen onder de loep te nemen, is het mogelijk een kwaliteitsgarantie af te geven naar de eigen afnemers. Samen verbeteren is hierbij ons uitgangspunt. 

Pre-audits

Een tussenvorm is de pre-audit. Hiermee organiseert u een audit vóór de beslissende audit. Met deze audit voert u dus een toets uit voor het gehele bedrijf, waarmee u nagaat of u daadwerkelijk gereed bent voor een certificerende audit. 

Hollandsch AdviesHuys werkt samen met geaccrediteerde certificerende instellingen (CI).